تعمیرات تخصصی ساعت

ویکی ساعت با همکاری تکنسین های با تجربه و آموزش دیده در کشور سوئیس و همچنین مراکز تخصصی در زمینه تعمیرات ساعت اقدام به ارائه خدمات و ضمانت ساعت های کارکرده خود میکند. این بدان معنی است که تعمیر کاران حرفه ای هستند که مشتاقانه پذیرای ساعت های معیوب شما هستند. مدیر مجموعه آقای قربانی و مسئول خدمات آقای صادقی که از تکنسین های دوره دیده با بیش از 12 سال تجربه ترمیم و تعمیر ساعت های ارزنده سوئیسی ،آماده مشاوره در نحوه و نوع تعمیر مورد نیاز و نگهداری صحیح ساعتهای مراجعین در مجموعه ویکی ساعت هستند.